ВІЛ-інфекція

 

ВІЛ-інфекція

Профілактика ВІЛ-інфекції

 • Забезпечення організаційно -методологічної допомоги за компонентом "Профілактика ВІЛ-інфекція для первинної та вторинної ланок охорони здоров’я", проведення семінарів та круглих столів для медичних працівників;
 • Проведення роз’яснювальних бесід та інтерактивів через засоби масової інформації – радіо, телебачення, інтернет-сторінок;
 • Надання консультативної допомоги пацієнтам стосовно шляхів передачі ВІЛ-інфекції та заходів щодо недопущення ВІЛ-інфікування;
 • Проведення заходів постконтактної профілактики, з метою попередження інфікування ВІЛ у випадках контакту з джерелом потенційного ВІЛ-інфікування, в тому числі, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків;
 • Призначення доконтактної ВІЛ-профілактики для дорослих ВІЛ-негативних пацієнтів, які практикують ризиковану поведінку в статевих стосунках.

 

Діагностика ВІЛ-інфекції

 • Серологічна діагностика ВІЛ-інфекції є основною при виявленні ВІЛ-інфікованих осіб та базується на визначенні сумарного спектру антитіл та антигену ВІЛ, або сумарного спектру антитіл за допомогою імуноферментного, імунохемілюмінесцентного аналізу, або швидких тестів. Позитивні зразки сироваток потребують подальшого тестування в підтверджувальних (верифікаційних) дослідженнях відповідно до визначених алгоритмів;
 • Перелік груп населення підвищеного інфікування на ВІЛ: споживачі ін’єкційних наркотиків, особи/робітники комерційного секс-послуг, чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків, клієнти осіб, які надають секс-послуги за винагороду, статеві партнери чоловіків, які практикують секс із чоловіками.
 • Тестування та ВІЛ за клінічною насторогою (наявністю ВІЛ-індикаторних станів) у ЗОЗ є найбільш ефективною та дієвою моделлю. Це дозволить знизити захворюваність, смертність, рівень передачі ВІЛ та економічний вантаж на систему охорони здоров’я.

 

Лікування

          Метою медичного нагляду за людьми, які живуть із ВІЛ, є систематичний контроль стану здоров’я ВІЛ-інфікованих пацієнтів для своєчасного виявлення загрози прогресування хвороби, надання адекватної ефективної медичної допомоги та необхідної консультативної, психологічної та іншої підтримки. Медична допомога ВІЛ-інфікованим особам надається з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я.

          Медичний нагляд за пацієнтами розпочинається з дати встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, здійснюється систематично і триває протягом усього життя пацієнта та передбачає періодичні медичні огляди, лабораторні, інструментальні обстеження та консультації інших спеціалістів. Медичний нагляд за пацієнтами має бути комплексним, зосередженим на потребах пацієнтів, здійснюватися командою фахівців за принципом «рівний-рівному».

          Медичні огляди, лабораторні та інструментальні обстеження, консультування пацієнтів здійснюються відповідно до "Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 липня 2010 року № 551. Періодичність та обсяги медичних оглядів залежать від стадії ВІЛ-інфекції та від темпів прогресування захворювання.

          Планові медичні огляди та обов’язкові лабораторні обстеження проводяться не рідше одного разу на 6 місяців; у випадках наявності ознак прогресування ВІЛ-інфекції - не рідше одного разу на 3 місяці та залежно від клінічної ситуації.

 

Обов’язкові лабораторні обстеження, які проводяться не рідше одного разу на 6 місяців:

 • Визначення кількості CD4-лімфоцитів (абсолютна кількість та відсотковий вміст);
 • Визначення вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові;
 • Загальноклінічне дослідження крові (з визначенням гемоглобіну, еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули, абсолютної кількості лейкоцитів);
 • Біохімічне дослідження крові (білірубін та його фракції, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, сечовина, креатинін);
 • Загальноклінічне дослідження сечі.

 

Обов’язкові лабораторні обстеження, які проводяться не рідше одного разу на рік:

 • Серологічні дослідження на: цитомегаловірус (якщо кількість CD4-лімфоцитів < 100 клітин/мкл), токсоплазмоз, гепатит В, гепатит С, якщо результати попередніх досліджень були негативними;
 • У випадку цирозу печінки (незалежно від етіології): дослідження вмісту альфа-фетопротеїну та ультрасонографічне дослідження печінки;
 • Ліпідні фракції крові;
 • Скринінгові обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, та туберкульоз.

 

Додаткові лабораторні обстеження, інструментальні обстеження та консультації інших відповідних спеціалістів проводяться за наявності медичних показань.

 

          АРТ є невід'ємною частиною комплексної медико-соціальної допомоги людям, які живуть із ВІЛ, та надається на безоплатній основі відповідно до клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, затверджених наказами Міністерства охорони здоров’я України.

© 2024 КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" ООР. Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди orcssd.com.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на orcssd.com.ua - Сайт Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.

© 2024 КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" ООР. Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди orcssd.com.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на orcssd.com.ua - Сайт Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.

 

Слідкуйте за нами:

у Facebook 
у Instagram 
у Telegram 
на YouTube