Туберкульоз

 

Туберкульоз

Відділ МіО з ТБ та ко-інфекції ТБ/ВІЛ Центру має на меті здійснювати моніторинг та оцінку виконання заходів протидії захворюванню на туберкульоз в Одеській області.

 

Відділ включає такі розділи роботи:

 • організаційно-методичний;
 • інформаційно-аналітичний;
 • програмний моніторинг;
 • обробка інформації;
 • забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз.

Основні завдання Відділу:

 • Здійснення МіО ТБ (обробка та аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання)
 • Розбудова та забезпечення належного функціонування системи МіО ТБ
 • Постійне вдосконалення системи МіО ТБ відповідно до міжнародних стандартів
 • Підготовка та проведення навчання працівників протитуберкульозних закладів, надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я з питань МіО ТБ
 • Автоматизація методів обліку, узагальнення та аналізу інформації стосовно хворих на туберкульоз

 

Основні функції Відділу:

 • Забезпечення ведення електронного реєстру осіб, хворих на туберкульоз, зокрема створення можливостей для оперативного доступу медичного персоналу до необхідної інформації щодо захворювання та лікування хворих на ТБ.
 • Систематичний аналіз інформації щодо епідеміологічної ситуації з ТБ, у тому числі з використанням даних електронного реєстру хворих на ТБ, та аналіз отриманих даних.
 • Надання узагальненої інформації про стан епідемії ТБ керівництву закладу для прийняття управлінських рішень.
 • Прогнозування динаміки захворюваності на ТБ та медико-соціальних наслідків.
 • Відстеження ефективності заходів та підготовка пропозицій, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ТБ (виявлення проблем для їх своєчасного вирішення), подання таких пропозицій на розгляд керівництву закладу.
 • Участь у розробці регіональних програм з протидії захворюванню на ТБ.
 • Підготовка звітів з виконання регіональної програми протидії туберкульозу та оцінка виконання результативних показників.
 • Оцінка потреб щодо розвитку регіональної системи МіО ТБ, включаючи потреби в матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань ТБ.
 • Організаційно-методичне забезпечення проведення МіО ТБ, участь у розробці показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу і оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню ТБ.
 • Координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних МіО ТБ відповідно до затверджених регіональних показників виконання регіональної програми протидії туберкульозу та методології їх збору.
 • Створення та ведення баз даних МіО ТБ.
 • Організація семінарів для працівників місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій з питань здійснення МіО ТБ.
 • Систематичне поширення інформації щодо результатів МіО ТБ шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення інформації в мережі Інтернет.
 • Співпраця щодо здійснення МіО ТБ з місцевими органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними.
 • Аналіз витрат і результатів економічної ефективності впровадження програми та проектів технічної допомоги.
 •  

Для проведення регулярного моніторингу та оцінки ситуації з ТБ з адміністративних районів/міст Одеської області збирається необхідна інформація, яка звітується до Центру медичної статистики у наступних облікових формах:

 • Форма №8 (річна)
 • Форма №20(річна)
 • Форма №69-здоров (річна)
 • Форма №33-здоров (річна)
 • Форму №33- коротка (квартальна/накопичувана)
 • До форми №33-коротка списки:
 • померлих від ТБ;
 • померлих не від ТБ;
 • хворих, які переведені до Категорії 5.1

Також здійснюється збір інформації з моніторингу і оцінки ТБ з адміністративних районів/міст Одеської області та звітується у наступних облікових формах до Центру громадського здоров’я МОЗ України:

 • ТБ-07 (квартальна)
 • ТБ-10 (квартальна)
 • ТБ-11 (квартальна)
 • Дані щодо обстеження хворих на ТБ методом МГ (квартальна)
 • ТБ-08 (квартальна)
 • ТБ-07 МРТБ (квартальна)
 • ТБ-10 МРТБ (квартальна)
 • ТБ-08 МРТБ (квартальна)
 • ТБ-08 ХРТБ (квартальна)
 • ТБ-08 РРТБ (квартальна)
 • Інформація про функціонування пунктів збору мокротиння та роботу лабораторій по проведенню діагностичних мікроскопічних досліджень на виявлення мікобактерій туберкульозу відповідно Додатку 6 до наказу ДОЗ від 26.10.2018 р. №168 «Про перелік лабораторій І-ІІІ рівнів з мікробіологічної діагностики туберкульозу» (квартальна)
 • Кількість ДОТ-кабінетів та пунктів для контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі (згідно наказу МОЗ від 07.12.2009 № 927 «Про затвердження Положення про кабінет контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі») (річна)
 • Результати лікування хворих на туберкульоз у ДОТ-кабінетах та пунктах для контрольованого лікування хворих на туберкульоз (річна)
 • Кількість лабораторій І, ІІ та ІІІ рівня (згідно наказу МОЗ України від 10.06.2010 № 478 «Про реорганізацію лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу») (річна)
 • Кадровий потенціал фтизіатричної служби в медичних закладах області
 • Дані про проведені профілактичні флюорографічні огляди, серед населення району/міста (річна)
 • Інформація щодо обстеження контактних з хворими ТБ та ПЛІ (річна)

Для поглибленого аналізу ситуації з ТБ та ко-інфекції по Одеській області збираються та аналізуються наступні порівняльні показники:

 • Захворюваність ТБ (ВДТБ+РТБ)
 • Захворюваність ТБ (ВДТБ)
 • Захворюваність на ПТБ
 • Захворюваність на БК+
 • Захворюваність на деструктивні форми ТБ
 • Захворюваність на ко-інфекцію
 • Питома вага БК+/Дестр+/ко-інфекція
 • Поширеність ТБ
 • Смертність від ТБ/ко-інфекції

          П’ять років поспіль, за даними Центру медичної статистики МОЗ України, Одеська область займає перше рангове місце за рівнем захворюваності на туберкульоз та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. За 2018 рік відмічається збільшення захворюваності серед нових випадків та рецидивів туберкульозу на 9,7 % у порівнянні з минулим роком. Показник дорівнює 140,6 на 100 тис. населення (Україна – 63,9 на 100 тис. населення). Абсолютна кількість нових випадків захворілих складає 3335 осіб, з яких 1518 - з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ.

          Ускладнює епідемічну ситуацію поширення туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих. Кількість нових випадків з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ зростає щороку. За статистичними даними за 2018 рік зареєстровано 45,6 % нових випадків + рецидивів туберкульозу в поєднанні з ВІЛ-інфекцією.

          При аналізі даних щодо виявлення туберкульозу методом мікроскопії мазка мокроти на первинному рівні за 2017 рік показник збільшився до 2,2 %, проти 2,0 % за 2017 рік (Україна 2017 - 1,4% ).

          Захворюваність на бацилярні форми туберкульозу збільшилась на 4,7% - до 54,8 на 100 тис. населення, проти 52,3 за 2017 рік, що свідчить про ефективне використання сучасного обладнання з діагностики туберкульозу.

          Захворюваність на деструктивний туберкульоз зменшилась на 3,6 % до 36,2 на 100 тис. населення, проти 37,6 за 2017 рік.

          Контингент хворих на усі форми активного туберкульозу складає показник 161,0 на 100 тис. населення (Україна – 74,0 на 100 тис. населення), проти 156,1 у минулому році, що в першу чергу, пов’язано з довготривалістю лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, яких у складі контингенту 47,3%.

          Відповідно до даних когортного аналізу у 2018 році відмічається позитивна динаміка в результатах лікування хворих на ТБ, хоч і не досягнуто 85% ефективного лікування. 70,1 % хворих з чутливим туберкульозом вилікувано (2016 рік – 70,5 %). Серед хворих на мультирезистентний туберкульоз успішно завершили лікування 60,3%, що, в першу чергу, пов’язано з належним контролем за лікуванням на амбулаторному етапі, величезному вкладу Глобального фонду та неурядових організацій.

          Смертність від туберкульозу зменшилась на 20,0 % та складає 11,1 випадки на 100 тис. населення (за 2017 рік – 13,7 на 100 тис. населення). За 2018 рік померло від усіх форм туберкульозу 264 особи (за 2017 рік – 326 хворих).

          Одним із важливих проблемних питань у контролі за туберкульозом в області є постійне збільшення захворюваності та повільне зменшення смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Показник захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ протягом останніх років по області перевищує середньоукраїнський показник вчетверо та складає за 2017 рік 52,6 на 100 тис. населення (Україна за 2016р. – 10,9), що ускладнює реалізацію протитуберкульозних заходів.

          Смертність від поєднаної патології перевищує середньоукраїнський показник більш ніж у два рази і становить 16,1 на 100 тис. населення проти 11,1 за 2017 рік.

ІНФОРМАЦІЙНІ БЮЛЕТНІ ТУБЕРКУЛЬОЗ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Переглянути ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ туберкульоз в Одеській області 2019 рік.

© 2022 КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" ООР. Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди orcssd.com.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на orcssd.com.ua - Сайт Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.

© 2022 КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" ООР. Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди orcssd.com.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на orcssd.com.ua - Сайт Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.

 

Слідкуйте за нами:

у Facebook 
у Instagram 
у Twitter 
на YouTube