Структура Центру

Структура Центру

Клініко-діагностична лабораторія (м. Одеса, вул. Леонтовича, 11)

Клініко-діагностична лабораторія (далі – КДЛ) - діагностичний підрозділ КНП «ООЦСЗХ»ООР». Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом.

КДЛ виконує такі дослідження:

 • гематологічні,
 • загально-клінічні,
 • біохімічні,
 • серологічні,
 • імунологічні,
 • молекулярно-генетичні
 • цитологічні

Аналізатор автоматичний HAMILTON cobas x 480 для визначення вірусного навантаження на ВІЛ

Аналізатор автоматичний HAMILTON cobas x 480 для визначення вірусного навантаження на ВІЛ

Аналізатор автоматичний AQUIOS для визначення імунного статусу

Аналізатор автоматичний AQUIOS для визначення імунного статусу

 

Біохімічний автоматичний аналізатор PENTRA C400

Біохімічний автоматичний аналізатор PENTRA C400

Дозволяє визначати до 20 показників крові:

 • білірубін загальний
 • білірубін пр/непр
 • сечовина
 • креатинін
 • АЛТ (аланінамінотрансфераза – маркерний фермент печінки)
 • АСТ (аспартатамінотрансфераза – маркерний фермент міокарду)
 • ЛДГ (лактатдегідрогеназа)
 • амілаза
 • лужна фосфатаза
 • ГГТ (γ-глутаматтрансфераза)
 • глюкоза
 • тригліцериди
 • холестерин допустимий / граничний
 • залізо
 • альбумін
 • загальний білок
 • сечова кислота
 • ревмофактор
 • СРБ (С-реактивний білок)
 • кальцій
 • магній
 • калій
 • HDL холестерин (ЛПВЩ) (ліпопротеїди високої щільності)
 • ХСЛЛДНЩ (ЛПОНЩ) (ліпопротеїди низької щільності)
 • ХСЛЛНЩ (ЛПНЩ) (ліпопротеїди низької щільності)
 • коефіцієнт атерогенності

 

Аналізатор автоматичний Abbot 2000

Аналізатор автоматичний Abbot 2000

Аналізатор автоматичний Abbot 2000 призначений для проведення досліджень на   COVID-19,  суху каплю на ВІЛ, вірусне навантаження на ВІЛ.

 

Система для полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі Gene Xpert

Система для полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі Gene Xpert  - для проведення досліджень на COVID, гепатит, ВІЛ, туберкульоз..

Gene Xpert  дає можливість вчасно виявляти випадки захворювань і вживати необхідні протиепідемічні заходи з метою попередження їх поширення.

Ампліфікатор нуклеїнових кислот QUANTSTUDIO 5 Dx Real-Time ПЦР

Ампліфікатор нуклеїнових кислот QUANTSTUDIO 5 Dx  Real-Time ПЦР

Система для проведення кількісної ПЦР Applied Biosystems QuantStudio 5 працює  в режимі реального часу.

 

Автоматична станція для виділення нуклеїнових кислот Indikal

Автоматична станція для виділення нуклеїнових кислот Indikal

 

Мікроскоп ZEISS Primo Star

Мікроскоп ZEISS Primo Star для мікроскопії різних видів препаратів, крові,сечі. Максимальне збільшення х 1000.

Бактеріологічна лабораторія (м. Одеса, вул. Леонтовича, 11)

Бактеріологічна лабораторія (III рівня) є самостійним діагностичним підрозділом КНП «ООЦСЗХ»ООР». 

Основними завданнями та функціями бактеріологічної лабораторії є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом. Етіологічне підтвердження діагнозу ТБ за допомогою якісних гено-фенотипічних методів досліджень, удосконалення роботи протитуберкульозних лабораторій, епіднагляд за медикаментозною резистентністю (МР), що є основою сучасної клінічної фтизіатрії.

Бактеріологічна лабораторія виконує такі дослідження:

 • Бактеріологічні дослідження на туберкульоз з постановкою тестів медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів виконуються як класичним методом посіву на щільному середовищі Левенштейна-Єнсена, так і з використанням сучасної повністю автоматизованої системи BACTEC MGIT 960, яка дозволяє виявити у клінічних зразках більшість штамів Mycobacterium tuberculosis протягом 10 – 20 днів проти 3 - 12 тижнів при використанні класиного методу і визначити чутливість культури збудника до медикаментозних препаратів не довше ніж за два тижні.

BACTEC MGIT 960

 • Молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз дають можливість скоротити час дослідження до 90 хвилин та з високою чутливістю та специфічністю виявити Mycobacterium tuberculosis у різному дослідному матеріалі і визначити медикаментозну чутливість. Xpert MTB / XDR в поєднанні з передовим тестом Xpert MTB / RIF Ultra встановлює нові стандарти, дозволяючи в одному тесті виявити мутації, пов'язані зі стійкістю до ізоніазиду, фторхинолонів, ін'єкційних препаратів другої лінії (амікацину, канаміцину, капреоміцину) та етіонаміду. Результати отримуються менш ніж за 90 хвилин.

Mycobacterium tuberculosis

 • Бактеріоскопічні дослідження для виявлення КСБ проводяться з метою скринінгово виявлення епідеміологічно найбільш небезпечних хворих на тберкульоз легень.

Бактеріоскопічні дослідження

На бактеріологічну лабораторію покладається особлива функція у питаннях діагностики інфікованих випадків захворювання на ТБ та моніторингу ефективності процесу лікування.

Амбулаторно-поліклінічне відділення (м. Одеса, вул. Леонтовича, 9/1, 11)

Амбулаторно-поліклінічне відділення є структурним підрозділом високого ступеню ризику інфікування та захворювання на туберкульоз КНП «ООЦСЗХ» ООР».

Відділення складається з сектору туберкульозу та сектору ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів. Відділення здійснює прийом, діагностику та надання консультативної допомоги хворим з підозрою на туберкульоз та ВІЛ, хворим на чутливий туберкульоз з бактеріовиділенням та без бактеріовиділення, хіміорезистентний туберкульоз з бактеріовиділенням та без бактеріовиділення та хворим з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ легеневої та поза легеневої локалізації.

У складі амбулаторно-поліклінічного відділення організовані кабінети:

 • кабінети прийому фтизіатрів,
 • кабінети прийому лікаря-фтизіатра дитячого,
 • кабінет прийому інфекціоністів,
 • кабінети прийому лікаря-інфекціоніста дитячого,
 • офтальмологічний кабінет,
 • гінекологічний кабінет,
 • дерматовенерологічний кабінет
 • ЛОР-кабінет,
 • кабінети «Довіра» сайту АРТ №1 та сайту АРТ №4,
 • пункт збору мокротиння,
 • кабінети з контрольованого лікування туберкульозу (ДОТ),
 • маніпуляцій ні кабінети,
 • кабінет функціональної діагностики,
 • кабінети прийому сімейних лікарів,
 • пункт видачі замісної підтримуючої терапії (ЗПТ).

Основні завдання та функції:

Надання первинної та вторинної висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію.

Туберкульозне відділення №1 (м. Одеса, вул. Леонтовича, 11)

Перше туберкульозне відділення на 60 ліжок стаціонарного лікування з чутливим туберкульозом є структурним підрозділом КНП «ООЦСЗХ» ООР» високого ступеню ризику інфікування та захворювання на туберкульоз.  

Туберкульозне відділення №1 здійснює прийом, дообстеження та лікування хворих на туберкульоз легенів, позалегеневий туберкульоз, ТБ/ВІЛ ко-інфекції.

Основні завдання і функції туберкульозного відділення №1:

 • надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим відповідно до протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, ТБ/ВІЛ ко-інфекції,
 • забезпечення умов для перебування хворих на туберкульоз легенів, інфекційного контролю за туберкульозом та дотримання розпорядку дня, правил медичної деонтології, правил санітарно-епідеміологічного режиму, виконання призначень лікарів  середнім медичним персоналом  та пацієнтами. Догляд за важкими хворими молодшим медичним персоналом,
 • контрольована хіміотерапія туберкульозу,
 • моніторинг лікування,
 • моніторинг і купірування побічних реакцій, пов’язаних з хіміотерапією,
 • лікування ускладнень туберкульозного процесу,
 • лікування супутніх захворювань, що ускладнюють лікування туберкульозу,
 • проведення антиретровірусної терапії,
 • профілактика та лікування ВІЛ-асоційованих опортуністичних інфекцій,
 • підготовка хворих до хірургічного лікування,
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та направлення хворих на медико-соціальну експертизу,
 • підготовка хворих до виписки (узгодження з рай фтизіатрами, соціальний супровід),
 • ведення медичної, обліково-звітної та статистичної документації,
 • забезпечення хворих повноцінним харчуванням (відповідно до призначень лікаря-дієтолога) згідно з нормами харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1752,
 • проведення санітарно-освітньої роботи з хворими та їх родичами з питань профілактики та лікування туберкульозу; ТБ/ВІЛ ко-інфекції, підвищення прихильності до лікування,
 • госпіталізація у відділення здійснюється поліклінічним відділенням, а в екстрених випадках – черговим лікарем стаціонару,
 • в день госпіталізації до відділення хворий підлягає обов’язковій санітарній обробці,
 • протягом усього терміну перебування хворого у стаціонарі, йому надається медична допомога, відповідно до Інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз, затвердженої наказом МОЗ України № 530 від 25.02.2020 року.
 • після припинення бактеріовиділення, поліпшення стану пацієнта, при задовільній переносимості лікування, хворий виписується на амбулаторне лікування.
Туберкульозне відділення №2 (м. Одеса, вул. Леонтовича, 11)

Друге туберкульозне відділення на 120 ліжок стаціонарного лікування (90 ліжок стаціонарного лікування  хiмiорезистентних форм туберкульозу, 20 лiжок  палiативних та 10 дитячих ліжок) є структурним підрозділом КНП «ООЦСЗХ» ООР» високого ступеню ризику інфікування та захворювання на туберкульоз.  

Туберкульозне відділення №2 здійснює прийом, до обстеження та лікування хворих на хiмiорезистентний  туберкульоз легенів,  ТБ/ВІЛ ко-інфекції

Основні завдання і функції туберкульозного відділення №2:

 • надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим відповідно до протоколу надання медичної допомоги хворим на хiмiорезистентний туберкульоз, ТБ/ВІЛ інфекції,
 • забезпечення умов для перебування хворих на туберкульоз легенів, інфекційного контролю за туберкульозом та суворе дотримання розпорядку дня, правил медичної деонтології, правил санітарно-епідеміологічного режиму, призначень лікарів працівниками середнього медичного персоналу та пацієнтами,
 • контрольована хіміотерапія туберкульозу, антиретровірусна терапія
 • моніторинг лікування,
 • моніторинг і купірування побічних реакцій, пов’язаних з хіміотерапією,
 • лікування ускладнень туберкульозного процесу,
 • проведення антиретровірусної терапії,
 • проведення лiкування гепатиту С,
 • профілактика та лікування ВІЛ-асоційованих опортуністичних інфекцій,
 • діагностика депресивних станів у хворих на ХРТБ шляхом скринінгового анкетування та психіатричного обстеження.
 • лікування депресивних станів,
 • підготовка хворих до хірургічного лікування,
 • підготовка хворих до виписки (узгодження з рай фтизіатрами, соціальний супровід),
 • ведення медичної, обліково-звітної та статистичної документації,
 • забезпечення хворих повноцінним харчуванням (відповідно до призначень лікаря-дієтолога) згідно з нормами харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1752,
 • проведення санітарно-освітньої роботи з хворими та їх родичами з питань профілактики та лікування туберкульозу; ТБ/ВІЛ інфекції, підвищення прихильності до лікування,
 • забезпечення умов для відпочинку хворих на туберкульоз та проходження ними курсу трудотерапії,
 • забезпечення умов, що сприяють максимальному вилікуванню хворих, профілактики загострень та рецидиву,
 • госпіталізація у відділення здійснюється диспансерним відділенням центру, а в екстрених випадках – черговим лікарем центру,
 • в день госпіталізації до відділення хворий підлягає обов’язковій санітарній обробці,
 • не менш ніж один раз на тиждень у відділенні для пацієнтів влаштовується банний день,
 • протягом усього терміну перебування хворого у стаціонарі, йому надається медична допомога, відповідно до Інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз, затвердженої наказом МОЗ України № 385 від 09.06.2006 року та призначень лікаря,
 • після абацілліровання, поліпшення стану пацієнта, при задовільній переносимості лікування виписується на амбулаторне лікування.
Рентгенологічне відділення (м. Одеса, вул. Леонтовича, 11)

Рентгенологічне відділення є окремим структурним підрозділом КНП «ООЦСЗХ» ООР».

Основні завдання:

 • надання кваліфікованої рентгенодіагностичної допомоги хворим стаціонарних та диспансерних відділень КНП «ООЦСЗХ» ООР»,
 • обстеження хворих, які з'явилися на консультацію в диспансерне відділення, згідно наказу МОЗ України № 1091 від 21.12.2021 р. Проведення профілактичних флюорографічних обстежень населення м. Одеси та сільських районів пересувними флюорографами відповідно до інструкції про проведення флюорографічних обстежень, затвердженої Наказом МОЗ України від 29.07.1996 р. № 233 «Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз»,
 • впровадження комплексних методів рентгенологічного дослідження з залученням лікарів інших спеціальностей. Проводити повторний перегляд ФГ знімків,
 • виявлення та аналіз причин розбіжностей рентгенологічних висновків із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень (журнал верифікації діагнозів).

 Критерії роботи рентгенологічного відділення

 • якість та своєчасне надання медичної допомоги;
 • професіональний та дбайливий підхід до виконання посадових обов’язків медичного персоналу відділення;
 • суворе дотримання норм медичної етики та деонтології, санітарно-епідеміологічного режиму;
 • розподіл потоків хворих на туберкульоз із заразною формою та хворих без бактеріовиділення;
 • зниження ризику захворювання на туберкульоз;
 • зменшення тривалості контакту медичного персоналу з хворими на заразну форму туберкульозу;
 • вжиття заходів інфекційного контролю відповідно до Стандарту інфекційного контролю.
Регіональний центр моніторингу та оцінки протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ (м. Одеса, вул. Леонтовича, 9/1,11)

Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу і оцінки протидії туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ

 

Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу і оцінки протидії туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ (далі - МіО ТБ) є структурним підрозділом КНП «ООЦСЗХ» ООР».

Відділ має на меті здійснювати моніторинг та оцінку виконання заходів протидії захворюванню на туберкульоз відповідної адміністративно-територіальної одиниці України. Відділ включає такі розділи: медичної статистики (організаційно-методичний / інформаційно-аналітичний), програмного моніторингу, обробки інформації та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз.

Основні завдання Відділу:

 • Здійснення МіО ТБ (обробка та аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання з питань протитуберкульозної допомоги населенню).
 • Розбудова та забезпечення належного функціонування системи МіО ТБ.
 • Постійне вдосконалення системи МіО ТБ відповідно до міжнародних стандартів.
 • Підготовка та проведення навчання працівників протитуберкульозних закладів, надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я з питань МіО ТБ.
 • Автоматизація методів обліку, узагальнення та аналізу інформації стосовно хворих на туберкульоз.

Основні функції Відділу:

 • Забезпечення ведення електронного реєстру осіб, хворих на туберкульоз, зокрема створення можливостей для оперативного доступу медичного персоналу до необхідної інформації щодо захворювання та лікування хворих на туберкульоз.
 • Систематичний аналіз інформації щодо епідеміологічної ситуації з туберкульозу, у тому числі з використанням даних електронного реєстру хворих на туберкульоз, та аналіз отриманих даних.
 • Надання узагальненої інформації про стан епідемії туберкульозу керівництву закладу для прийняття управлінських рішень.
 • Прогнозування динаміки захворюваності на туберкульоз та медико-соціальних наслідків.
 • Відстеження ефективності заходів та підготовка пропозицій, спрямованих на запобігання поширенню епідемії туберкульозу (виявлення проблем для їх своєчасного вирішення), подання таких пропозицій на розгляд керівництву закладу.
 • Участь у розробці регіональних програм з протидії захворюванню на туберкульоз.
 • Підготовка звітів з виконання регіональної програми протидії туберкульозу, оцінка виконання результативних показників останньої та подання їх на розгляд керівництву.
 • Оцінка потреб щодо розвитку регіональної системи МіО ТБ, включаючи потреби в матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань туберкульозу.
 • Організаційно-методичне забезпечення проведення МіО ТБ, участь у розробці показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу й оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню туберкульозу.
 • Координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних МіО ТБ відповідно до затверджених регіональних показників виконання регіональної програми протидії туберкульозу та методології їх збору.
 • Створення та ведення баз даних МіО ТБ.
 • Організація семінарів для працівників місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій з питань здійснення МіО ТБ.
 • Систематичне поширення інформації щодо результатів МіО ТБ шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення інформації в мережі Інтернет.
 • Співпраця з центрами моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу щодо збирання, зберігання, оновлення та обробки статистичної інформації з питань ко-інфекції (туберкульоз та ВІЛ-інфекція/СНІД).
 • Співпраця щодо здійснення МіО ТБ з місцевими органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними.
 • Аналіз витрат і результатів економічної ефективності впровадження програми та проектів технічної допомоги.

Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу і оцінки протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу і оцінки протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  є структурним підрозділом КНП «ООЦСЗХ» ООР».

Основні завдання Відділу:

 • епідемічний моніторинг та епіднагляд за ВІЛ-інфекцією з виконанням функцій інформаційно-аналітичного центру,
 • організація та проведення заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції,
 • участь в організації контролю за виконанням профілактичних програм та оцінці їх ефективності,
 • організаційно-методичне керівництво ЗОЗ міст та районів області і інших служб, які відповідають за профілактику ВІЛ-інфекції,
 • планування заходів для зниження загрози щодо інфікування на ВІЛ-інфекцію населення області,
 • участь у проведенні соціологічних досліджень та здійсненні соціолого-епідемічного моніторингу з проблем ВІЛ/СНІДу,
 • участь у підготовці та проведенні конференцій, нарад, семінарів тощо по проблемам, що відносяться до компетенції Центру,
 • впровадження автоматизованих методів обліку, узагальнення та аналізу інформації стосовно ВІЛ-позитивних осіб.

Основні функції Відділу:

 • здійснення координації виконання заходів щодо реалізації Національної, обласної та територіальних програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу,
 • розробка пропозицій щодо удосконалення профілактики з ВІЛ-інфекції в області,
 • здійснення оперативного та організаційно-методичного керівництва та контроль за проведення заходів щодо профілактики і запобігання поширенню ВІЛ-інфекції на території області, участь у заходах з локалізації вогнищ ВІЛ-інфекції,
 • забезпечення збору та аналізу інформації щодо епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції в області, подання в установленому порядку медико-статистичних даних в обласний Департамент охорони здоров’я, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та обласний центр медичної статистики,
 • забезпечення ведення електронного реєстру ВІЛ-позитивних осіб та хворих на СНІД,
 • узагальнення даних щодо сероепідеміологічного моніторингу за розповсюдженням ВІЛ-інфекції серед населення області,
 • проведення або участь в епідеміологічних розслідуваннях випадків ВІЛ-інфекції/СНІДу,
 • вивчення причин розповсюдження ВІЛ-інфекції в містах та районах області х метою розробки профілактичних заходів та стабілізації епідситуації в регіоні,
 • участь у розробці інформаційно-освітніх програм з проблем ВІЛ-інфекції та СНІД-асоційованих захворювань в області,
 • підготовка відповідей на запити ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», обласного центру медичної статистики та інших установ та організацій,
 • участь у підготовці та проведенні семінарів з питання профілактики ВІЛ-інфекції для працівників закладів охорони здоров’я міст та районів області,
 • участь в організації та проведенні санітарно-просвітницької роботи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення.

© 2022 КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" ООР. Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди orcssd.com.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на orcssd.com.ua - Сайт Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.

© 2022 КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" ООР. Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди orcssd.com.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на orcssd.com.ua - Сайт Одеського обласного центру соціально значущих хвороб.

 

Слідкуйте за нами:

у Facebook 
у Instagram 
у Twitter 
на YouTube