Місія центру соціально значущих хвороб

Надання сучасних, конкурентноспроможних послуг з боротьби  з соціально небезпечними  хворобами (туберкульоз, ВІЛ-інфекція та парентеральні гепатити В і С)

Наше бачення: 

 • Лідер з надання   послуг  в Одеському регіоні  та за її межами

 • Провідний центр  у сфері надання послуг у боротьбі з соціально небезпечними хворобами, який здійснює свою діяльність у відповідності  до  сучасних підходів, компетентним персоналом, який володіє сучасними знаннями, практичними навичками  та задовільняє потреби суспільства, виконуючі діючі законодавчі вимоги, які діють на території України та за її межами

 • Бути першим серед рівних

Наша політика спрямована на підтримку сталого розвитку за рахунок:

 • Задоволеності  потреб  та очікувань зацікавлених сторін Центру

 • Зобов'язання виконання законодавчих вимог, які Центр  взяв на себе зобов’язання виконувати

 • Забезпечення  якості надання послуг

 • Системний підхід при наданні послуг

 • Адаптованість Центру   до змін у зовнішньому середовищі

 • Впровадження нових інновацій

 • Зниження ризиків різного напрямку

 • Постійне поліпшення системи управління Центру з залученням персоналу, пацієнтів та  інших зацікавлених сторін

 • Підвищення компетентності персоналу та його вмотивованість

 • Створення сприятливих умов для реалізації планів та завдань Центру - професійних , особистих, суспільства

Керівництво бере на себе відповідальність за результативне функціонування системи менеджменту Центру та зобов’язується створити сприятливі умови для розуміння реалізації Політики   всіма зацікавленими сторонами

 

Головний лікар                  С.В.Єсипенко